SONG TU MÔN PHÁI


Song Tu Môn Phái hay còn gọi là Phụ Tu Môn Phái có nghĩa: Một nhân vật có thể cùng gia nhập hai môn phái, sở hữu những tuyệt kỹ võ công của cả hai môn phái. Đây là một trong những tình năng nổi bật nhất của Ngạo Kiếm Vô Song.

Bối cảnh song tu môn phái

Thất Sát Môn và Ngũ Độc Giáo liên thủ đã lâu, thập đại môn phái võ lâm trung nguyên tuy kết thành đồng minh, song thiên kiến bè phái vẫn chưa thể dẹp bỏ, mà Liên Thần Phong lại là người lắm mưu nhiều kế, thiện về sách lược. Chưởng môn Võ Đang là Lữ Tùng Dương nhận thấy nếu các đại phái cứ giữ tình trạng này, sớm muộn gì cũng bị Thất Sát Môn làm cho tan rã, nên đã đề xuất thuyết pháp “Đồng Minh Võ Khố”, đưa võ học của thập đại môn phái vào 1 kho võ học chung. Thập đại phái cùng chọn ra số hiệp khách ngang nhau, tư chất siêu việt, để vào võ khố luyện học. Võ học thiên hạ không của riêng ai, đều có sở trưởng riêng, nếu có thể để những người tài của võ lâm dung hợp xuyên suốt, tất là phúc của võ lâm.
Võ Đang là người đề xuất, nên tự động đặt võ học Võ Đang vào đó trước tiên, sau đó đến Thiếu Lâm. Các phái còn lại đối với cử động này của Võ Đang, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chỉ có điều các đại phái một là đều có tâm học võ, hai là võ lâm trung nguyên vẫn là cơ sở của các đại môn phái, môi hở thì răng lạnh, nên đã tự hóa giải những khúc mắc giữa các phái với nhau, cùng cử đệ tử đến “Võ Khố” ấn giám võ học. Người giữ cửa Võ Khố do Tẩy Tủy Đại Sư - Một con người đức cao vọng trọng và không phải người trong thập đại phái đảm đương.

Giới thiệu sơ lược

• Mỗi nhân vật có thể chọn tuyến 2 môn phái để tu luyện, bảo lưu tuyến môn phái chính, cho phép tu luyện môn phái khác, trong trường hợp thời gian cho phép, có thể tiến hành chuyển môn phái
• Môn phái phân thành chính và phụ, môn phái gia nhập đầu tiên là chính, môn phái chọn sau là phụ
• Chọn xong nhân vật tiến hành tu luyện có thể vào Tẩy Tủy Đảo chọn phụ tu môn phái.

Điều kiện 

  • Đẳng cấp yêu cầu: 90 trở lên
  • Nhân vật đã gia nhập vào môn phái
  • Hoàn thành nhiệm vụ truyện ký có đẳng cấp: 80
  • Môn phái song tu phải thỏa mãn yêu cầu về giới tính
Ví dụ: Nam không thể tu ở Nga Minữ không thể tu ở Thiếu Lâm

Quy trình song tu môn phái

Quy trình song tu môn phái
 Bước 1: Đối thoại với chưởng môn nhân

 • Nhân vật khi thỏa mãn các điều kiện, tiến hành đối thoại chưởng môn nhân để tiến hành lên Tẩy Tủy Đảochọn môn phái phụ tu

• Nhấp chọn "Song tu môn phái", tiếp đến chọn "Ta muốn phụ tu môn phái". Ngay lập tức, hệ thống sẽ chuyể nhân vật lên Tẩy Tủy Đảo để chọn môn phái song tu cũng như tăng lại điểm tiềm năng của nhân vật
 Bước 2: Đối thoại với NPC Tẩy Tủy Đại Sư

• Nhấp chọn "Phụ tu môn phái", tiếp đến nhấp chọn "Môn phái" muốn phụ tu

• Sau khi đã ứng ý với môn phái mình chọn. Tiến hành đối thoại với NPC Xa Phu để rời khỏi Tẩy Tủy Đảo

Lưu ý
  • Nam không thể chọn môn phái Nga Minữ không thể chọn môn phái Thiếu Lâm
  • Sau khi xác định môn phá phụ tu, điểm tiềm năng sẽ về trạng thái chưa phân phối.
  • Có thể thay đổi giữa môn phái chính tại chưởng môn nhân môn phái hiện tại, nhấp chọn "Ta muốn đổi phái" để được chuyển đổi.Mỗi tuần có thể đổi phái 1 lần
  • Nếu cảm thấy môn phái phụ không lý tưởng, có thể đối thoại chưởng môn nhân, nhấp chọn "Ta muốn đổi phái". Đổi phái không tốn phú, nhưng mỗi nhân vật chỉ có thể đổi được 3 lần

Một số hạn chế trong song tu môn phái

 Nhiệm vụ truyện ký: Không thể nhận nhiệm vụ liên quan đến phụ tu môn phái.
• Tỷ thí môn phái: Báo danh tham gia hoạt động tỷ thí môn phái dựa vào môn phái hiện tại
 Bầu cử môn phái: Phụ tu môn phái đều có thể được bỏ phiếu, nhưng không thể tham gia bỏ phiếu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét